เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา
5

สุนทรฟาร์มเป็นมาอย่างไร ?

สุนทรฟาร์ม ก่อตั้งโดย คุณสุนทร สิวะโมกข์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 เริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่ไข่เพียงไม่กี่ตัว และรวบรวมไข่ไก่จากชาวบ้านในละแวกเดียวกันไปขายที่กรุงเทพฯ แล้วนำอาหารจากกรุงเทพฯ กลับมาขายให้ชาวบ้าน โดยเดินทางทั้งทางเรือและทางรถไฟ ต่อมาได้เปลี่ยนมาเลี้ยงไก่เนื้อและเลี้ยงปลาอยู่ระยะหนึ่งจึงหันมาเลี้ยงไก่ไข่อีกครั้งควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลา ในขณะนั้นมีจำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ประมาณ 2 หมื่นตัวและยังเป็นโรงเรือนแบบเปิดอยู่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงปลามาเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และรื้อโรงเรือนไก่ไข่ออกไปบางส่วนเพื่อทำเป็นบ่อกุ้ง เนื่องจากในเวลานั้นกุ้งกุลาดำมีราคาดี รวมทั้งขยายการเลี้ยงกุ้งไปที่ตำบลบ้านสร้างบนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ แต่ยังคงเลี้ยงไก่ไข่ควบคู่กันไปด้วย การเลี้ยงไก่ไข่ในระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ในปี พ.ศ. 2546 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และฟาร์มไก่จำนวนมากต้องประสบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด สุนทรฟาร์มต้องเผชิญปัญหานี้เช่นกัน ทำให้ต้องทำลายไก่ทิ้งจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหยุดการเลี้ยงไก่ไข่เป็นเวลา 2 ปี

ในปี พ.ศ. 2548 สุนทรฟาร์มกลับมาเริ่มเลี้ยงไก่ไข่อีกครั้ง โดยปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่มาใช้ระบบอีแวป (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ มีพัดลมระบายอากาศ ควบคุมความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆภายในโรงเรือน ในด้านการออกแบบและปรับปรุงโรงเรือน บริษัทเคพีไอได้เข้ามาช่วยคำนวณแรงลมที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนทำให้โรงเรือนที่ดัดแปลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุนทรฟาร์มยังได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนไก่ให้เหมาะสมเพื่อลดความแออัดและทำให้ไก่ของเรามีสุขภาพดีสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น ไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อจะมาจากพื้นที่ในจังหวัดเดียวกัน รวมทั้งมาจากจังหวัดอื่นๆ เช่น สระแก้ว อุบลราชธานี นครปฐม ตลอดจนมีบริษัทมารับซื้อ เช่น บริษัท บี.พี.อาหารสัตว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และผู้จำหน่ายอิสระกว่า 400 ราย จึงทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์ของสุนทรฟาร์ม

พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2024
ประเภทไข่ไก่ ราคา (บาท/ฟอง)
ไข่ไก่ เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 4.30 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 4.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 4.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.80 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 4.00 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 29/05/2024 ดูราคาย้อนหลัง